top of page
kotel 6.png
אתר.png
kotel rough.jpg

מצפור ישיבת הכותל

ישיבת הכותל הוקמה בשנת 1967 ברובע היהודי בירושלים. מגג הישיבה נשקף אחד המבטים המרשימים למתחם הר הבית בפרט, והעיר העתיקה בכלל.

 

הישיבה בקשה להקים מתחם לצפייה ומרכז מבקרים לתיירים אשר יאפשר להתרשם מבנית, ומצד שני יעורר השראה ויחבר את המבקרים בין באמצעים מינימאליסטיים לאינסופיים של המפגש בין אדם למקום בהר הבית

תוך עמידה בדרישות התב"ע המחמירות במקום.

המבקרים יתחילו את הסיור באתר במתחם הגן הארכאולוגי וואהל הממוקם מתחת לישיבה, תוך סיור ברובע ההרודיוני של ימי בית שני ויעלו במעלית לגג ובו יחשפו לתכנון העיר העתיקה של ירושלים בנדבכי זמן שונים תוך עליה על משטח מאבן ומתכת אל עבר שיא הגובה המזרחי הצופה להר הבית.

 

המשטח ימוקם מעל בריכת מים שתשקף את השמיים ותיצור תחושת "ניתוק" ואינסוף.

 

נקודת התצפית המזרחית תרחף מעל הירידה לכותל ולהר הבית, כאשר העומד בה יעמוד נוכח מקום הקודש. ממנה ירד המבקר למרכז מבקרים בו יצפה בהולוגרמות על ההיסטוריה ומרכזיותה של הר הבית בחיי העם היהודי.

המיצב המתועש מורכב במקום ופריק למיצג וירטואלי ומשמש כמסלול וכקירוי.

kotel section.jpg
kotel2.png
kotel3.png
kotel overview.jpg
kotel 7.jpg
bottom of page