top of page
משרד.jpg

משרד מקום אדריכלים הוקם בשנת 1999.

 

אנו מחויבים לתכנון מרחבי חיים המעודדים מפגש בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

 

מקומות שיעשירו את הנמצא בהם, מקום להתבוננות.

 

כל פרויקט והמפגש שלו. תפקידינו לייצר צורה שתבטא את המפגש הייחודי הזה.

 

אנו עוסקים בתכנון ערים, מבני ציבור, מבני חינוך ומבני מגורים.

 

משרדנו משמש כמשרד מאמן לאדריכלים צעירים ואנו חברים באיגוד האדריכלים ובמועצה לבניה ירוקה,

 

צוות המשרד מורכב מאדריכלים והנדסאים מוכשרים בטרוף.

דבורי סלר

ילידת ירושלים, 1989

במשרד משנת 2016

מרכזת פרויקטים בתחומי מבני חינוך ומגורים.

לאה קרייף

ילידת ירושלים, 1998

במשרד משנת 2019

תחום מגורים, חינוך וציבור.

בתי רוט

ילידת ירושלים, 1990

במשרד משנת 2013

מרכזת פרויקטים בתחומי מגורים ומבני חינוך

צבי ספירו

יליד ירושלים, 1986

במשרד משנת 2019

מרכז פרויקטים בתחום תכנון ערים

ברכי זוסמן

ילידת ירושלים, 1986

במשרד משנת 2014

מנהלת משרד.

מיטל הירשברג

ילידת טלמון, 1994

במשרד משנת 2020

מרכזת פרוייקטים בחום תכנון ערים

עידית רוזנהיים

ילידת רחובות, 1975

במשרד משנת 2000

מרכזת תחומי כח אדם ושיווק.

אורן הראל

יליד חיפה, 1977

במשרד משנת 2018

מרכז פרויקטים בתחום מבני חינוך וציבור

bottom of page