top of page
1 lores.jpg
5 lores.jpg
3 lores.jpg

הרחבת אוהל "ציון" ר' נחמן

 

אומן, אוקראינה

בשנים האחרונות תורתו של ר' נחמן הולכת ונפוצה בקרב ציבורים חדשים, מתוך כך, נתבקשנו לתכנן הרחבה לציון שתדבר בשפה עכשווית ומודרנית שתפנה לקהל רחב. 

ההשראה לפרויקט היה מבנה המשכן וחצרו.

התכנון מציע לתחם את ה"ציון" עצמו באבן אלבסטר שייחודה בכך שהיא מאפשרת לאור הפנימי במבנה לבקוע דרכה. המבנה מבוסס על רצועות בטון המסתיימות בסבכת עץ שעוצבה בהשראת כסאו של ר' נחמן.  הנוף הניבט מהסבכה צופה לגבעות אומן עליהן עמד בית המדרש המקורי של ברסלב.

בחצר המבנה תוכננו ביתנים שיאוכלסו בראש השנה ע"י קבוצות מתפללים.

4 lores.jpg
pic 54 lores.jpg
P1000490 lores.jpg
P1000476 lores.jpg
9 lores.jpg
10 lores.jpg
plan.gif
sec.gif
7a lores.jpg
8 lores.jpg
2 lores.jpg
bottom of page