top of page
תמונת רקע.jpg
מפה.JPG
Gonenim_GIF_02.gif
Gonenim_GIF_01.gif

גבעת גונן

תב"ע

2016

גוש עציון

הקיבוץ כפר עציון הוקם מחדש על שרידי הקיבוץ שנפל יום לפני קום המדינה.

התכנית מסדירה את המצב הקיים בקיבוץ ומאפשרת גדילה והתפתחות (450 יח"ד) תוך שמירה על רוח המקום וחיבור לרקמת הבינוי הבינוי הקיימת.

 

במרכז הקיבוץ ממוקם אזור מבני הציבור ובסמוך לו מרחבי מגורים קיימים.

 

תהליך התכנון החל מיפוי הקיבוץ הקיים ובבחינת חלופות למיקום שכונות מגורים נוספות כחלק מתהליך ההתחדשות והקליטה שהקיבוץ עובר, במקביל למקסום שימושים נוספים כאמצעי יצור לקיבוץ.

הוסדרו והתווספו שטחים לשימושים סחירים מגוונים כדוגמת שטח תעסוקה הכולל 60,000 מ"ר, דיור מוגן 300 בן 300 חדרים, מתחמי תיירות ועוד.

לאור מעמד הקרקעות התוכנית חלוקה לשתי תב"עות שקודמו בנפרד מול ועדת התכנון העליונה, בלוחות זמנים מהירים.

 

העבודה בוצעה בליווי ועדת הבניה של הקיבוץ שבראשה עמד הרב אלישיב קנול ז"ל. 

שלבים.jpg
Gonenim_GID_03.gif
Gonenim_GIF_04.gif
AA.jpg
JJ.jpg
FF.jpg
II.jpg
bottom of page