top of page
IMG_5469 lores.jpg
01.jpg

שדה בועז

תב"ע

2017

גוש עציון

באזור שבו טייל ודאי בועז, השופט ממגילת רות, ממערב לדרך האבות, ממוקם היישוב שדה בועז.

כיום מתגוררות ביישוב כ40 משפחות.

התב"ע משתרעת על פני 250 דונם

ומיועדת ל300 יחידות דיור.

 

חלקה המכריע של התב"ע מיועד ליחידות חד משפחתיות על פני חצי דונם וחלקה לבניה רוויה. התכנון שומר על ייעודים מגוונים של מבני ציבור תעסוקה וכן על שטחים פתוחים בואדי.

 

לאורך שתי שלוחות ממוקמים רחובות היישוב כשהן נפתחות כמניפה צפונה ודרומה. תכנון היישוב תואם לטופוגרפיה הייחודית ושומר על מבטים פתוחים עד לשפלה ומישור החוף.

Sde_Boaz.gif
02.jpg
bottom of page