top of page
HR-EXT-2 lores.jpg
01 lores.jpg
Binuy lores.jpg

קמפוס בית פרת

קמפוס

2019

כפר אדומים

מדרשת בית פרת, מתכננת את משכן הקבע שלה בכפר אדומים.

הקמפוס החדש כולל בית מדרש, חדר אוכל, משרדים ומגורי תלמידים וצוות ומבני שרות.

 

בית המדרש, הממוקם בלב הקמפוס מתוכנן במישור נמוך מיתר המבנים. המבנה משתלב בטופוגרפיה הקיימת באתר ומאפשר מבט פתוח לנוף מיתר המבנים. לצד בית המדרש טרסות ישיבה ורחבה המאפשרים שהיה ולימוד חיצוני. 

חדר האוכל, המשרדים והמגורים מוקמו בדופן הדרומית של התכנית ובכך למעשה עוטפים ומגנים על המרחב הפתוח הפנימי של הקמפוס ועל בית המדרש.

תכנון הבינוי והתכנון הנופי (אדריכל הנוף דניאל בראון) שלובים זה בזה באופן מלא, ויוצרים מרחב הרמוני, בינוי צנוע, נגיש ומזמין ומרחב חיצוני מוצל המזמין להכנס, לדבר, ללמוד ולהתבונן.

Sections.jpg
‏‏Index_Beit Prat_31.05.2020 lores.jpg
HR-FILTERED - D-10 lores.jpg
HR-BACKG-D-12 lores.jpg
02 lores.jpg
HR-INT lores.jpg
bottom of page