top of page
tamar render 1.jpg
תמר סקיצה רף.jpg
tamar concept.gif

בית ספר תמר

בית ספר 18 כיתות

2017

בקעת הירדן

בית ספר תמר הינו בית ספר ממ"ד ראשון בבקעת הירדן,  מאז ומעולם.

בית הספר נותן מענה לאוכלוסיה דתית מגוונת מישובים וקיבוצים בבקעה.

 

האתר ממוקם ממערב לכביש 90 על רמה נמוכה הצופה להרי אפרים והרי מואב.

 

המזמין ביקש לתכנן מבנה הפרוס בשטח סביב חללים פתוחים.

 

במסגרת תחרות מוזמנים הוצג תכנון סביב ציר מרכזי – אשר לאורכו ממוקמות 3 חצרות ברמת היררכיה משתנה הנפתחות לחצרות משנה שכבתיות.

 

במהלך גיבוש התכנון עם המזמין תוכננה כיכר מרכזית אחת המשמשת כאזור משחק והתנסות בית ספרית מוצלת בעצים, וסביבה מערכת תנועה מקורה.

 

מקבצי הכיתות מאורגנים במבנים בני 2  מקבצי כיתות וחללי שהיה ממוזגים הפתוחים לנוף ולחצרות אחוריות מחד, ולחצר הראשית של בית הספר מאידך.

המבנים אינם כוללים מסדרונות, והחלל הגבוהה מאפשרת החדרת אור.

 

בית הספר מיועד ל 24 כיתות, משרדים, מעבדות, ספריה ועוד.

plan.png
section.jpg
016 copy.png
tamar aerial 2 lores.jpg
tamar render 2 lores.jpg
nl_201802_0204.jpg
tamar 1 lores.jpg
bottom of page