top of page
Amana_Ofra_revoya_2018__2 lores.jpg
sketch lores.jpg
iso lores.jpg

דגם בנימין (עפרה)

מתחם מגורים

2017

בקעת הירדן

בשלב הראשון הוכנה תכנית כוללת המתבססת על רחוב עם שדרת עצים רחבה וכן על דירוג מושכל של המבנים.

הפרוייקט כולל שישה מבנים המתבססים על שני דגמים חזרתיים בני ארבע ושש קומות. חזיתות המבנה הפונות לשדרה כוללות מרפסות בגדלים שונים המעודדות קשר פנים-חוץ ומזמינות צפייה וחיזוק תחושת בטחון בחיי הרחוב.

Amana_Ofra_revoya_2018__6 lores.jpg
plan lores.jpg
bottom of page