top of page
migdalim-6pack-c01_00000 lores.jpg
facade lores.jpg
sketch lores.jpg

מגדלים (דגם חצב וניצן)

לאורך השנים משרדנו תכנון מאות יח"ד למגורים החל מדגמים חד ודו משפחתיים ועד לבניה רוויה.

המתחם מתמודד עם שיפועי שטח קשים ודרישה לרמת ציפוף בינונית. זאת תוך מיצוי לתב"ע בתוקף בעלת עקרונות בינוי מגבילים.

 

המתחם מתוכן בקווים מודרניים נקיים ופשוטים.

התכנון כולל מבנה משפחתי המתבסס על דופלקסים צמודים. כאשר לכל דירה יש קומה ציבורית הפתוחה לגינה וקומה עליונה למגורים.

ומבנה מגורים של 6 יח"ד- הכוללים תמהיל של דירות בגדלים ואופי שונים. לכל הדירות יש גינה.

המבנה מחופה בטיח ובפאנלים דמויי עץ.

sec lores.jpg
sec2 lores.jpg
ניצן חזית.jpg
ניצן חזית 2.jpg
elev lores.jpg
elev2 lores.jpg
מפלס תחתון.jpg
מפלס 00.jpg
מפלס עליון.jpg
migdalim-dirat-gan-c01_00000 lores.jpg
migdalim-c01_00000 lores.jpg
bottom of page