מעונות מקור חיים

הפרויקט הינו חלק מתכנון קמפוס לישיבת מקור חיים

תוכננו ארבעה מקבצים לשכבות השונות

מקבץ החדרים תוכנן סביב מרחב פתוח שכבתי הכולל מועדון וחצר פתוחה 

מבנה הפנימיה תוכנן בסטנדרט גבוהה תוך חשיבה על מתן מרחב פרטי לתלמיד.