מעלה עמוס

מתחם מגורים

המתחם כולל כביש היקפי ודרך אמצעית משולבת, סביב מערך התנועה תוכננו מבני מגורים ארבע משפחתי לכל מבנה כניסה ישירה לכביש ההיקפי או לכביש הפנימי.

המבנים צומחים ומתאימים למשפחות שיוכלו להתרחב בהמשך.