top of page
IMG-20190305-WA0001.jpg
01 lores.jpg

מעלה עמוס

מתחם מגורים

המתחם כולל כביש היקפי ודרך אמצעית משולבת, סביב מערך התנועה תוכננו מבני מגורים ארבע משפחתי לכל מבנה כניסה ישירה לכביש ההיקפי או לכביש הפנימי.

המבנים צומחים ומתאימים למשפחות שיוכלו להתרחב בהמשך.

00 lores.jpg
maale-amos-pit-c02_00000 (Custom).jpg
maale-amos-pit-c01_00000 (Custom).jpg
maale-amos-pit-c03_00000 (Custom).jpg
IMG-20190305-WA0001.jpg
IMG-20190305-WA0003.jpg
IMG-20190305-WA0004.jpg
IMG-20190305-WA0002.jpg
bottom of page