top of page
53330774.jpg
lotan_GIF_01.gif
סקיצה לוטן.jpg
Lotan_GIF_02.gif

לוטן תכנית 68-0405506

תב"ע

2013

ערבה

הקיבוץ לוטן בן ה 33, "מקום בו רוח ואדמה נפגשים", מבוסס על קהילה מסבירת פנים וליבראלית.

התכנית מסדירה את המצב הקיים בקיבוץ ומאפשרת גדילה והתפתחות (282 יח"ד) תוך שמירה על אופי הבינוי הקיבוצי הייחודי במקום.

 

במרכז הקיבוץ ממוקם אזור מבני הציבור והשטח הציבורי הפתוח המרכזי. שכונות המגורים עוטפות את הלב הציבורי בחלוקה לתתי שכונות בעלות שטח ציבורי פתוח פנימי.

 

רשת שבילים (שתי וערב) מחברת חדש וישן ומנגישה את כל מבני הקיבוץ זה לזה ולשטחים הציבוריים.

מערך התנועה הינו היקפי עם כניסות לחניות ציבוריות הממוקמות במרחק הליכה ממבני המגורים. ושני צירי רחובות משולבים חוצים בניצב זה לזה את הקיבוץ.

התב"ע כללה תיאומים מורכבים, בין השאר תאום התכנון מול רכבת ישראל בשל מסילת הרכבת באר שבע אילת העוברת לצד הקיבוץ, תאום מול רשות הטבע והגנים לאור המצאות הקיבוץ באזור בעל רגישות נופית גבוהה, תיאום ניקוז הנחלים הסמוכים מול רשות הניקוז, תאום בית העלמין מול המשרד לשרותי דת ועוד.

bottom of page