top of page
01 lores.jpg
Vadi_kadom_GIF_01-lores.gif
חזית מערבית.jpg

בית ספר ואדי קדום

בית ספר 24 כיתות ואולם ספורט

2019

ואדי קדום, מזרח ירושלים

בית ספר ואדי קדום, כולל 24 כיתות ואולם ספורט.

הפרוייקט ממוקם במגרש מורכב בשטח של 3.5 דונם בלבד.

התכנון שואב את השראתו מעקרונות בניה מסורתית ים תיכונית. החזית לרחוב אטומה והכניסה למבנה נעשית דרך בית שער בעל חלל כפול. 

בלב המבנה חצר פנימית ריבועית, אותה מקיפה ארקדה פתוחה בת שתי קומות.

מרחבי השהיה המקורים והממוזגים ומרחב המזכירות, הספריה וחדר המורים פונים לארקדה.

החדרים הטכנולוגיים ממוקמים במפלס העליון מתחת לגג בעל מבנה קשתי.

מגרש הספורט ממוקם על גג המבנה ואולם הספורט ממוקם מתחת לו, שני מרחבי הספורט מתוכננים כך שמתאפשרת גישה לציבור הרחב לאחר שעות פעילות בית הספר.

חתך 1-1.jpg
חתך 2-2.jpg
02 lores.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
Inner_render.jpg
bottom of page