top of page
Gan_Hi_מבט 1.jpg
Ganim_Isawia-lores.gif

גני ילדים 

2019

עיסאוויה, מזרח ירושלים

במגרש קטן בצמוד לצומת הדרכים ראס-סלאם וא-טור בשכונת עיסאוויה, מתוכננות שתי כיתות גני ילדים ומעליהן שלוש קומות לצורכי ציבור

לאור גודל המגרש (480 מ"ר) ושיפועי הקרקע, מוקמו הגנים זה מעל זה. לכל גן כניסה מונגשת מהרחוב וחצר צמודה.

 

חללי השרות והמרחב המוגן מוקמו לאורך הרחוב המשופע, ומרחב הפעילות הפנימי של הגנים פונה וצופה לחצר הגן.

הבנין מתוכנן כך שיאפשר תוספת של שלוש קומות לשימושים ציבוריים בהמשך.

Ganim_Isawia-GIF_02.gif
חזית ב.jpg
חזית א.jpg
 loresחתך 1-1.jpg
Gan_Hi_מבט 3.jpg
Gan_Hi_מבט 2.jpg
bottom of page