top of page
Amana_Savunay_Mamre_5 lores.jpeg
A-1-1.jpg

סביוני ממרא

מתחם מגורים

2017

בקעת הירדן

בשלב הראשון הוכנה תכנית כוללת המתבססת על רחוב עם שדרת עצים רחבה וכן על דירוג מושכל של המבנים.

הפרוייקט כולל שישה מבנים המתבססים על שני דגמים חזרתיים בני ארבע ושש קומות. חזיתות המבנה הפונות לשדרה כוללות מרפסות בגדלים שונים המעודדות קשר פנים-חוץ ומזמינות צפייה וחיזוק תחושת בטחון בחיי הרחוב.

%D7%90%D7%92%D7%A3%20''%D7%A6%D7%A4%D7%9
%D7%90%D7%92%D7%A3%20''%D7%A6%D7%A4%D7%9
אתר 4.jpeg
אתר 3.jpeg
Amana_Savunay_Mamre_0.jpg
Amana_Savunay_Mamre_1.jpg
bottom of page