top of page
DJI_0555_edited lores.jpeg
02_edited.jpg
Dolev_GIF_01.gif

כפר עציון

תב"ע

2016

גוש עציון

הקיבוץ כפר עציון הוקם מחדש על שרידי הקיבוץ שנפל יום לפני קום המדינה.

התכנית מסדירה את המצב הקיים בקיבוץ ומאפשרת גדילה והתפתחות (450 יח"ד) תוך שמירה על רוח המקום וחיבור לרקמת הבינוי הבינוי הקיימת.

 

במרכז הקיבוץ ממוקם אזור מבני הציבור ובסמוך לו מרחבי מגורים קיימים.

 

תהליך התכנון החל מיפוי הקיבוץ הקיים ובבחינת חלופות למיקום שכונות מגורים נוספות כחלק מתהליך ההתחדשות והקליטה שהקיבוץ עובר, במקביל למקסום שימושים נוספים כאמצעי יצור לקיבוץ.

הוסדרו והתווספו שטחים לשימושים סחירים מגוונים כדוגמת שטח תעסוקה הכולל 60,000 מ"ר, דיור מוגן 300 בן 300 חדרים, מתחמי תיירות ועוד.

לאור מעמד הקרקעות התוכנית חלוקה לשתי תב"עות שקודמו בנפרד מול ועדת התכנון העליונה, בלוחות זמנים מהירים.

 

העבודה בוצעה בליווי ועדת הבניה של הקיבוץ שבראשה עמד הרב אלישיב קנול ז"ל. 

Dolev_GIF_02.gif
01 lores.jpeg
 lores תשריט.jpeg
בינוי.jpg
01_A lores.jpeg
Sec_01.jpg
Sec02.jpg
Sec03.jpg
A.png
B.png
E.png
bottom of page