top of page
הדמיה 2.jpg
SKMBT_C36421042010282.jpg
+3.jpg
0.jpg
הדמיה 1 (1).jpg
1.jpg

ישיבה לצעירים 

2019

עיסאוויה, מזרח ירושלים

במגרש קטן בצמוד לצומת הדרכים ראס-סלאם וא-טור בשכונת עיסאוויה, מתוכננות שתי כיתות גני ילדים ומעליהן שלוש קומות לצורכי ציבור

לאור גודל המגרש (480 מ"ר) ושיפועי הקרקע, מוקמו הגנים זה מעל זה. לכל גן כניסה מונגשת מהרחוב וחצר צמודה.

 

חללי השרות והמרחב המוגן מוקמו לאורך הרחוב המשופע, ומרחב הפעילות הפנימי של הגנים פונה וצופה לחצר הגן.

הבנין מתוכנן כך שיאפשר תוספת של שלוש קומות לשימושים ציבוריים בהמשך.

הדמיה 3.jpg
מבט 8.jpg
bottom of page