top of page
tamar render 1.jpg
תמר סקיצה רף.jpg

בית המדרש מקור חיים

2021

קמפוס מקור חיים, נווה דניאל

בלב הקמפוס החדש של ישיבת מקור חיים המוקם בנווה דניאל, מתוכנן בית מדרש. מבנה בית המדרש כולל שתי קומות. בקומת הכניסה בית המדרש, אוצר, חדרי שיעורים, חדר ר"מים וחדר ראש הישיבה. בקומה התחתונה ח.האוכל, מטבח ומקווה מרווח.

בית המדרש הינו חלל ריבועי מחופה מבחוץ באבן, קליפה ובתוכו - ספריות בית המדרש. את בית המדרש עוטפים בצורת 'ר' האוצר, מרחבי הלימוד והשיח.

הנכנס לבית המדרש נכנס למבואה וחודר למרחב בית המדרש בשער הממוקם על ציר כיור המים - ארון הקודש, נכנס למרחב מוגבה הצופה לחלל בית המדרש ויורד במספר מדרגות למפלס בית המדרש. המפלס עטוף בספסל עץ היקפי ומצדדיו מרחבי לימוד לחבורות ושיעורים.

תקרת בית המדרש מחופה עץ בה משולב סקיילייט המכון את המבט לירושלים ולארון הקודש. הקיר ממול לכניסה, מצידי ארון הקודש הינו קיר זכוכית פתוח לנוף, לקמפוס ולהרי יהודה. האבן במעקה הינה מאבן מצופה מאיזור מצפה רמון, אך קליפתה, צצפה מוברש, מכובס ומלוטש.

האבן הולכת ומתעדנת מפנים לחוץ, נכנסת פנימה מהדהדת את דברי ר' עקיבא בדבר ההתעדנות שעובר הלב במפגש עם התורה, במים השוחקים אבן.

tamar concept.gif
1 מעודכן.jpg
2 מעודכן.jpg
3 מעודכן.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
bottom of page