בית בני עקיבא

המזמין ביקש לתכנן מקום שייתן מענה הן לצרכי ההנהלה ובעיקר, לרוחה של התנועה כתנועת נוער המחוברת לעשיה בשטח.

הפרוייקט החל בבחירת אתר מתוך מגוון מקומות אפשריים. בחירת המגרש הספציפי נבעה הן מהזמינות והמיקום במרכז ירושלים והן מתוך הרצון לחבר בין אנשי ההנהלה לפעילות השוטפת של התנועה בסניפה המרכזי בירושלים.

המשרד היה שותף להגדרת הפרוגרמה ולהובלת מהלך מול העיריה על מנת לאפשר בניה בפועל על בסיס תב"ע קיימת. הוחלט שהמבנה יישאר בן שתי הקומות על מנת להשתלב בצביון הקיים של שכונת ניות.

במבנה ישנן מערכות תנועה פתוחות המעודדות מבט ומפגש והוא כולל שיפוץ מבנה קיים ותוספת מבנה חדש.