top of page
תמונה שחור לבן.jpg
plan.jpg
plan color.jpg

אשכול גני ילדים 

2016

בית עילית

המבנה תוכנן עבור חסידות סלונים בעיר.

 

לאורך התהליך התכנוני בוצע שיתוף של אנשי החסידות על מנת להבין את הצרכים החינוכיים הייחודיים לאוכלוסייה זו. 

נציגי החסידים בקשו מבנה שישמש מעין "חדר", כלומר מקום לימוד שעיקרו פרונטלי, הכולל לימוד קריאה וכתיבה לילדים בגילי 3-6.

 

חללים נוספים מעבר לפרוגרמת גנים סטנדרטית ישמשו לטובת אנשי הסגל שכן מדובר למעשה בצוות הוראה.

המתחם כולל אשכול של ארבעה גנים מרכזיים לבנים וגן נפרד לבנות. אשכול 4 הגנים מבוסס על מסה לינארית מדורגת, המדגישה את מיקום הכיתות. הכתות מתוכננות כחלל ריבועי מואר, העטוף בחלקו בחללי שירות וניהול, בצורת L. בחלקו הקדמי של המקבץ מערכת תנועה ציבורית עם מרחבי ישיבה וחללים לאנשי הצוות. 

 

גן גנים תוכנן סביב מרחבי ישיבה עם ספסלי אבן ואזורי משחק בין העצים.

תמונה5.jpg
תמונה4.jpg
bottom of page